“CHEE FONG” “CHEE SOFT” ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มที่พร้อมจะสยบทุกความหอม

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของทีมงาน Cross function ซึ่งมีการนำเสนอไอเดียใหม่โดยการผสมผสานกันของน้ำหอมที่จะช่วยเพ่ิมความหอมให้แก่เสื้อผ้า