What is cross functional project??

“ครอสฟังก์ชั่นคืออะไร??” คงเป็นคำถามในใจหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจว่าจะทำโครงการ Cross function อย่างไร และแบบไหนถึงจะเป็น Cross functional project ที่จะโดนใจคณะกรรมการ KPIs

โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน พีรพัฒน์ ประจำปี 2560”

ก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เราชาว “พีรพัฒน์” ภูมิใจ และรุู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน