PP Knowledge

          ปัจจุบันโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการใช้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ และมีประสิทธิผล เพื่อผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (AI) ทั้งการใช้ cyberphysical system, Internet of things (IOT) cloud, computing ซึ่งต้องใช้ประกอบกับมนุษย์ ในฐานะมนุษย์เงินเดือน ที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่นั้นเราก็น่าจะการเพิ่มมูลค่าตนเอง ด้วยแนวคิดต่อไปนี้

1. ไม่ควรเกี่ยงงาน

ให้ปรับทัศนคติด้านบวกในการทำงานก่อน พร้อมเต็มใจที่จะรับมอบหมายงานใหม่ๆ อยู่เสมอ แม้จะเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อน ก็ต้องแสดงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และลองทำดูก่อน ไม่ควรปฏิเสธที่จะไม่ทำเพียงท่าเดียวโดยเด็ดขาด

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีอารมณ์ขันเสมอ

แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานบริษัทโฆษณาหรือเป็นครีเอทีฟก็ตาม แต่ให้คิดไว้ว่ายังไงเราก็ควรมีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับงานอยู่เสมอ รู้จักโชว์ผลงานให้เจ้านายเห็นว่าคุณก็มีดีซะบ้าง หมั่นยิ้มให้ผู้อื่นบ่อยๆ ด้วย ทำทุกสิ่งแบบมีชีวิตชีวา และรู้จักมีอารมณ์ขันซะบ้าง แต่ก็ต้องดูกาล เทศะด้วยนะ

3. ขยันหาความรู้ เพื่อเพิ่มเติมความสามารถ

อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนล้าหลังตกยุคเด็ดขาด อย่าคิดแค่ว่าความรู้ความสามารถเดิมๆ ที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้ว ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อัพเดตตัวเองให้ล้ำหน้าทันโลกอยู่เสมอ เพื่อขยายขีดความสามารถออกไปให้มากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กับพนักงานในหลายๆช่องทาง เพื่อให้พนักงานสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น

1.การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก

2.การศึกษาดูงาน ในและ ต่างประเทศ

3.โครงการสนับสนุนงบประมาณการอบรม

4.สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

4. รู้จักทำงานเป็นทีม

     “การทำงานเป็นทีม” คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน ทั้งการทำงานในทีมงานหรือแผนกตัวเอง รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่ว่าผลงานนั้น จะดี หรือไม่ดี ก็ถือเป็นผลงานของทีมเช่นกัน

5. การทำงานข้ามสายงาน Cross Functional

     การที่บุคลากร/พนักงาน ที่มีบทบาทหน้าที่ ที่มีทักษะที่แตกต่างกัน มาทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ วางแผน, กระบวนการทำงาน, แก้ไข และพัฒนา ร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าที่มีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร, ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ รวมถึงผู้ลงทุน

6. สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

     “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” รวมถึงการแจกรอยยิ้ม นั้น สามารถนำมาใช้ได้กับผู้ให้บริการทุกคนที่จะต้องคอยตอบคำถาม ประสานงาน ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการทั้งหลาย นั่นหมายความว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เป็นเสมือนโซ่คล้องใจลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ความมั่นใจในตัวผู้ให้บริการคนนั้น ซึ่งมิใช่เป็นเพียงแค่พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพนักงานภายในองค์กรด้วยกันเอง

นอกจากนี้การมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถบ่งบอกนัยของการทำงานบางอย่างนั่นก็คือ การเตรียมความพร้อมที่มีต่อการทำงาน เป็นผู้พร้อมที่จะรับผิดชอบงานในทุกรูปแบบ พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ รวมถึงมีความพร้อมต่อการสร้างปฎิสัมพันธ์และการพูดคุยกับผู้อื่น

ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่สำคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและกระจกส่องภาพพจน์ของตนเองที่มีต่อสายตาผู้อื่น การสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเองนั้นไม่ยากเลย ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการของตน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment