PP Knowledge

อาวุธทางด้านการตลาด ที่นักขายต้องรู้

นักขายที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เขาจะหาเครื่องมือใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือศึกษาแกนความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อนำเอาไปประยุกต์ใช้โดยในบทความนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับอาวุธทางด้านการตลาด ที่นักขายต้องรู้ มีดังนี้

1. จงสร้างความแตกต่าง จงสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดอยู่ตลอดเวลา เราจะสังเกตว่าในการแข่งขันทางธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า บริการ มักจะมีความคล้ายคลึงกันแต่นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จเขาจะสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทหรือองค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของเขาเป็นที่น่าสนใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

2. จงใช้สื่อเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะมีการใช้สื่อเพื่อที่จะสื่อสารให้ลูกค้า และผู้บริโภค ได้รับรู้ และรู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของตนให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของ ข้อความ ป้ายโฆษณา ภาพนิ่ง วิดีโอ รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จำเป็นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

3. จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง โลกของการแข่งขัน เช่น ยุคปัจจุบันมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่โลกของการแข่งขันเปลี่ยน เราก็จะอยู่กับที่ แล้วในที่สุดเราก็จะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปในที่สุด บริษัท IBM คอมพิวเตอร์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในอดีตต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แก่ บริษัทขนาดเล็กของสตีฟ จอบส์ เนื่องจากแนวความคิด สตีฟ จอบส์ เขาเคยบอกว่า “เขาจะเปลี่ยนแปลงโลก” ในขณะที่บริษัท IBM คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงอย่างช้ามาก ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องมีความทะเยอทะยานอยากเป็นที่ 1 อยากที่จะเปลี่ยนแปลงวงการที่ตนเองแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

4. จงสร้างแบรนด์ เมื่อกล่าวถึง KFC ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึงผู้พัน KFC คิดถึงไก่ทอด เมื่อกล่าวถึง Nikeท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่าคิดถึงรองเท้า คิดถึงคำว่า Just doit และ คิดถึงเครื่องหมายถูก และเมื่อกล่าวถึง Volvo ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึงรถที่มีความปลอดภัยสูงเราจะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์มีความสำคัญมากในการทำการตลาดขององค์กร เราจะต้องรู้จักการสร้างแบรนด์ให้แก่ตัวเอง องค์กร สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อก่อให้เกิดกำไร การสร้างแบรนด์ทำให้เกิดผลดีในระยะยาว ฉะนั้น นักขาย/นักตลาดที่เก่งจึงต้องคำนึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ มาเป็นอันดับต้นๆ

5. จงยึดแนวความคิด “ยิ่งให้ยิ่งรวย” มหาเศรษฐีโลกเป็นจำนวนมาก มักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ แต่ยิ่งให้แทนที่ทรัพย์สินเหล่านั้นจะหมดไป พวกเขาเหล่านั้นกลับได้ทรัพย์สินเงินทองคืนมาจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นักขาย/การตลาดที่ประสบความสำเร็จเขาจะคิดว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของเขาจะให้อะไรแก่ลูกค้า และผู้บริโภค หลายองค์กรหลายบริษัท จึงมีการทำ CSR หรือ Corporate Social Responsibility(CSR) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม การช่วยเหลือสังคม ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการบริหารงานที่ดี จะส่งผลให้เกิดการอุดหนุนสินค้าหรือบริการด้วยความพอใจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน ส่งเสริม สินค้าต่างๆ รวมถึงการซื้อสินค้า และบริการที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

6. จงจับกระแสทางการตลาดให้ได้ นักขาย/การตลาด ที่ล้าหลังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมักจะพ่ายแพ้ต่อการแข่งขัน ยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคอินเทอร์เน็ต นักการตลาดหรือเจ้าของกิจการที่จับกระแสได้ก็มักจะมีผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ตนเอง และบริษัทของตนเอง เช่น Facebook, Twitter,Line, Instagram, แอป และเกมต่างๆ ดังนั้นนักการตลาดจะต้องทันเหตุการณ์ ทันต่อกระแสของการแข่งขันของโลก

7. จงเป็นนักยุทธวิธี และรู้จักประยุกต์ยุทธวิธีต่างๆ ไปใช้ในงานทางด้านการตลาด หลายคนคงได้อ่านหนังสือ 3 ก๊กของจีนเราจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของจีนมีอยู่หลายก๊ก จนกระทั้งเหลือแค่ 3 ก๊ก ซึ่งทั้ง 3 ก๊ก ต่างก็มีนักยุทธวิธีที่คิดค้นแผนการต่างๆในการรบ นักการตลาดก็เช่นกัน ควรศึกษายุทธวิธีต่างๆ เพื่อนำเอาไปใช้ในงาน เช่น ยุทธวิธีในการรุก และการตั้งรับทางการตลาดยุทธวิธีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง ยุทธวิธีแห่งการสร้างสรรค์ยุทธวิธีขยายฐานลูกค้าของตัวเองตลอดเวลา ไม่ติดยึดในหลักการหรือยุทธวิธีหรือหลักทฤษฏี มากจนเกินไป แต่จะเป็นกปฏิบัติที่สามารถหยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ อีกทั้งจะไวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการของลูกค้า

ท่านผู้อ่านก็สามารถเป็นสุดยอดนักขาย/การตลาดได้ หากรู้จักเอาอาวุธทางด้านการตลาดไปใช้ และทำการฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง อาวุธทางการตลาดข้างต้น จึงเป็นแนวทางที่ท่านสามารถนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติได้ และก่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment